Do you want to focus your efforts on your customers? Let’s take care of the marketing so you can do what you do best!
Check out Evolutionary Marketing!

Why choose Evolutionary Marketing

No binding time

Scale up and down as needed

Rollover for next month

Fully complete team

Why choose Evolutionary Marketing

It has never been clearer to be a customer of Evomark

By buying a subscription package, you do not have to think about how much the project costs, and whether it is within your budget.

Some of the best benefits in the market!

Access to the entire Evomark, from designers, web developers, project managers
and copywriters.

Join the growth with Norway's next media agency.

Join in creating history
Evomark and the journey to the top

Process overview

1. Analysis

The first thing we do is make an overview of how you appear online. In this way, we can identify how we can increase their visibility, and create a strategy for this.

2. Strategy

In this step, we set up a plan for further action, and together with you we set some goals for the campaign

3. Implementation

Here we use the strategy we have arrived at, and implement the measures according to plan.

4. Follow-up

Following the campaign is important, to see what works and what does not, and adjust if necessary.

Velg ditt abonnement

START-UP

NOK

32 000

8

hours a week

32

hours a month

1000

NOK per hour

START-UP*

NOK

59 000

16

hours a week

64

hours a month

920

NOK per hour

GOLD PACKAGE

NOK

85 000

24

hours a week

96

hours a month

885

NOK per hour

PLATINUM

NOK

105 000

32

hours a week

128

hours a month

820

NOK per hour

OPPSTART*

NOK

59 000

16

timer i uken

64

timer i måneden

920

NOK per time

GULLPAKKE

NOK

85 000

24

timer i uken

96

timer i måneden

885

NOK per time

PLATINUM

NOK

105 000

32

timer i uken

128

timer i måneden

820

NOK per time

START-UP

NOK

32 000

8

hours a week

32

hours a month

1000

NOK per hour

START-UP*

NOK

59 000

16

hours a week

64

hours a month

920

NOK per hour

GOLD PACKAGE

NOK

85 000

24

hours a week

96

hours a month

885

NOK per hour

PLATINUM

NOK

105 000

32

hours a week

128

hours a month

820

NOK per hour

Do you have any questions ?

Do you have questions about Evolutionary Marketing or need help with
to get an overview of what you need? We call you, between 9 and 17 on weekdays.

On public holidays, order help is not served.

Frequently asked questions

Du har full anledning til å oppgradere ditt abonnement fra en måned til en annen. Du får en rapport i slutten av hver måned, der du ser hva du har brukt av timer.

De timene som ikke brukes opp i en måned kan overføres til neste måned.

Abbonomentet fungerer på den måten at ved å betale en fast sum hver måned får du full tilgang til vår markedsavdeling, og kan bruke oss til det du trenger mest hjelp til. Ved å fordele kostnadene på flere måneder får du også større kontroll, og full oversikt over hva prosjektene koster.

Å beregne sitt eget behov kan av og til være en utfordrende øvelse. Vi foreslår at du tar kontakt med oss, og at vi sammen finner frem til et forslag som vi tror fungerer. Sammen evaluerer vi når måneden nærmer seg slutten, og finner ut av om du bør oppjustere eller nedjustere

Nei, det er det ikke. Du kan si opp abonnementet når du vil. Abonnementet vil da løpe ut den gjeldende måneden.